Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty - powiat: Nyski

 

 

 sld_logo.png (304×72)

 

 

      Rada Gminna SLD w Nysie ul. Marcinkowskiego 7, 48-300 Nysa

 

Uchwała nr 04/12

Rady Gminnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nysie

z dnia 04 października 2012roku

W sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia protestu mieszkańców wsi Konradowa.

§1.

Rada Gminna Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nysie po zapoznaniu się z dokumentacją, stanem faktycznym na miejscu i wysłuchaniu Pani sołtys wsi Konradowa Teresy Gołdyn postanawia uznać protest mieszkańców żądających budowy drogi przez wieś za uzasadniony. Rada uznaje, że przebiegająca przez wieś droga wojewódzka, pozbawiona chodnika i nie posiadająca ani jednego przejścia przez jezdnię, oraz jej katastrofalny stan nawierzchni zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i kierowców.

§2.

Rada Gminna Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Nysie postanawia poprzeć protest społeczny mieszkańców wsi Konradowa zaplanowany na wtorek 9 października 2012 roku w godzinach 15.30 do 16.30 polegający na blokowaniu drogi wojewódzkiej przechodzącej przez tą wieś i rekomendować swoim członkom wzięcie w niej udziału.

§3.

Uchwałę powierza się do wykonania Przewodniczącemu Rady Gminnej SLD w Nysie.

Przewodniczący

Uchwała przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Rady.